Fulletó nou alumnat

La nostra escola ofereix a les famílies la possibilitat que els seus fills/es hi rebin ensenyament dels tres fins als dotze anys.

Tenim com a finalitat afavorir el creixement i maduració de l’alumne/a en totes les seves dimensions. Pretenem ajudar als nens i nenes a descobrir i potenciar les seves possibilitats corporals, intel·lectuals, afectives, sensorials, socioculturals i lúdiques.

Aquesta acció educadora ens implica juntament amb els alumnes i pares, a participar en l’itinerari comú de contínua formació integral, en un marc de confiança i llibertat, procurant que l’escola sigui una llar oberta i acollidora, on els/les alumnes hi vinguin contents/es i tinguin un ambient serè, tranquil i relaxat.

 

És inherent al Projecte de l’Escola, la coeducació, l’educació en valors i la participació dels nens i nenes en les manifestacions culturals de la comarca i del país.  

 

Tots sabem que els primers dies d’escola poden ser una mica difícils per alguns infants donat que s’hauran d’habituar a noves situacions, espais i persones.

Nosaltres, conscients d’aquests canvis, procurem aconseguir que el Parvulari sigui un lloc agradable i ric en estímuls dins d’un clima de seguretat i confiança. No cal dir que la seguretat i confiança dels nens i nenes envers l’escola està íntimament lligada a la de les seves mares i pares.

 

La família ha de conèixer l’escola i confiar-hi. Ha de saber on deixa el seu fill. Per això fem aquesta reunió, per explicar als pares la nostra manera de treballar i per informar de tots els aspectes a tenir en compte al començament de curs.

 

Al mes de setembre, abans de l’inici del curs, es fa una entrevista d’ingrés per parlar del nen/a amb la tutora i per aclarir tots els aspectes puntuals i pràctics que cal tenir en compte els primers dies d’escola.(En la carta de l’agost es diuen els dies per apuntar-vos a secretaria)

 

La segona setmana de setembre comença el curs escolar. Per oferir una rebuda més assossegada, durant dos dies, els nens de P3, vindran a l’escola només dues hores (mig grup al matí i l’altre mig a la tarda). D’aquesta manera viuran els primers dies més relaxadament i els mestres podrem estar més per ells.

 

A més perquè els nens i nenes puguin rebre un tracte més personalitzat durant aquests dies d’adaptació, es disposa d’una persona de reforç tot el mes, per poder atendre les necessitats de cadascun dels infants.

 

Per aconseguir una educació integral del nen i nena és molt important una bona coordinació entre la família i l’escola. Caldrà, per tant, que les famílies coneguin i col·laborin amb les normes i serveis que oferim i així portar a terme una tasca educativa ben feta.

 

 • ENTRADES I SORTIDES:

Els nens i nenes de parvulari entren per les escales de l’entrada principal, per la porta de la dreta , d’aquesta manera tenen accés directe a les seves aules.

L’horari :

HORARI D’ACOLLIDA: de 8 a 9 del matí

MATÍ........................de 9.00h. a 13.00h.    

TARDA....................de 15.00h. a 17.00h.         

Es prega puntualitat a l’hora de portar i recollir els nens/es.

Per qüestions d’ordre i seguretat hem organitzat les entrades i sortides d’aquesta manera:

A les 9.00h. del matí les mestres rebran els nens i nenes a la porta del Parvulari.

A les 13.00h. i a les 15.00h. els pares podran entrar al passadís.

A les 17.00h. una mestra avisarà als nens i nenes per megafonia, mentre els pares i mares s’esperen a l’entrada de parvulari.

 

 • ASSISTÈNCIA

Una assistència regular facilitarà la integració a l’escola i un bon ritme d’aprenentatge.

 • MALALTIA

Per qualsevol malaltia o procés febril, l’infant s’ha de quedar a casa fins que estigui recuperat. És una norma sanitària que repercutirà en el seu propi benestar i en el dels seus companys.

Si un alumne/a no es troba bé s’avisarà als pares o persona responsable perquè el vingui a recollir. Per això hem de disposar de més d’un telèfon de contacte.

En cas de pediculosi “polls”, cal seguir el tractament adequat a casa fins que s’hagin eradicat tots els paràsits i no hi hagi perill de contagi .

 

 • MEDICAMENTS

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, l’Escola considera que l’administració de medicaments és responsabilitat de la família; per això aconsellem que, si no és imprescindible, els prenguin fora de l’horari escolar.

En cas que sigui necessària la seva administració en hores lectives, caldrà presentar la còpia de la recepta mèdica corresponent i omplir la butlleta d’autorització de medicaments que hi ha al final de  l’agenda .

 

 • ROBA CÒMODA 

Perquè els nens i nenes puguin moure’s amb facilitat i poder treballat els hàbits d’autonomia com: treure i posar-se la jaqueta, les sabates, abaixar-se i apujar-se els pantalons per anar al lavabo, etc., cal que portin roba còmoda i  apropiada sense “petos”, tirants ni cinturons, ja que són una dificultat per a ells. Tampoc és recomanable roba massa ajustada.

 

 • BATES

Cal que tots els nens/es portin la bata indicada per l’escola, que és de quadrets i es pot triar el color: blau, vermell, verd o taronja. Aquesta bata està cordada al davant amb botons i té goma al coll i als punys.

Recordem als pares que les bates són per no embrutar-se la roba de sota.

Han de portar el NOM marcat a la bata; aquest nom ha de ser clar i entenedor (en majúscules), en un lloc ben visible.

El nom a la bata permet un tracte personalitzat del nen/a.

Per realitzar activitats plàstiques amb pintura, és necessari portar també una altra bata qualsevol.

S’emportaran la bata per rentar les tardes dels dimecres i divendres. El dilluns i dijous al matí han de tornar a portar la bata neta amb tota regularitat.

 

Caldrà portar una capsa de mocadors de paper a començament de curs, quan s’acabi, les tutores avisaran que cal dur-ne més.

I a P-3, també un paquet de tovalloletes.

 

 • VETES I ROBA MARCADA

 

Totes les bates així com les peces d’abrigar han de portar una veta que els faciliti la tasca de penjar la seva roba i han d’anar marcades amb el nom del nen o nena. Això permetrà  tenir uns penjadors endreçats on la roba no caigui ni pugui ser malmesa. 

 

 • ROBA DE RECANVI

El primer dia d’escola la família portarà una bossa amb recanvi de pantalons, mitjons, calcetes o calçotets i samarreta.

Aquesta bossa restarà a l’escola tot el curs. Si fos necessari utilitzar-la s’haurà de tornar a portar. La bossa ha d’anar marcada amb el nom i cognom del nen o nena.

A l’escola tenim algunes peces de roba de recanvi per algun cas d’urgència. Cal retornar-les netes tant aviat com sigui possible.

 

 • ESMORZAR

Els nens i nenes de P3, a l’igual que la resta de parvulari esmorzen tots junts a la classe: és una part més del treball d’hàbits.

Recomanem portar entrepans petits i tous, galetes, fruita... No han de portar “pastelitos”, iogurts,  “petit-suís”, bosses de patates, llaminadures ni begudes.

La nostra escola forma part del Projecte d’Escoles Verdes i la implicació en aquest projecte comporta un seguit d’actuacions que potencien la sostenibilitat del Medi Ambient. Una d’aquestes accions és l’ús de carmanyoles. No es pot dur paper d’alumini i altres embolcalls difícils d’eliminar i reciclar.

 

 • MOTXILLA

Cal que cada nen/a porti una motxilla, on cada dia hi portarà l’agenda i l’esmorzar i els dies que calgui la bata i el got.

Les motxilles han d’ésser de la mida adequada a l’edat, fàcil d’obrir i tancar i aconsellem no portar motxilles amb rodes per problemes d’esquena i d’espai.

 

 • GOT

Cal que cada nen/a porti un got de plàstic sense nansa per poder beure aigua. Cada divendres se l’emportaran a casa per rentar.

 

 • ANIVERSARIS

És norma de l’escola no portar invitacions amb motiu dels nostres sants aniversaris o altres celebracions.

 

No podem portar pastissos, llaminadures, begudes ni regals.

De tota manera ho celebrem tots junts a la classe.

 

 • JOGUINES

Els nens i nenes no han de portar joguines o altres objectes innecessaris si no és que la mestra ho demana. El material escolar (llapis, colors, papers...) se’ls donarà a l’escola i es guardarà a la classe per tot el curs.

 

 • FOTOS

Cal que tots els nens/es de P-4 i P5 portin 2 fotos de mida de carnet d’identitat.

Els nens de P-3 2 de mida cartera i 7 de mida carnet.

 

 • AGENDA

Cada nen/a té una llibreta de comunicacions. Aquesta llibreta és personal i anirà i tornarà de casa a l’escola diàriament.

L’agenda és el mitjà de comunicació més directe i més segur entre la família i els/les mestres. És molt important que els pares i mares la utilitzeu i col·laboreu a que no es perdi ni es faci malbé.

 

 • NATACIÓ

És una activitat opcional. Es realitzarà dins l’horari escolar. Si algun nen/a no s’apunta es podrà quedar a l’escola. Considerem que és un exercici molt complert i a més és l’edat ideal per aprendre aquest esport i per no tenir pors.

Recomanem que per anar a la piscina portin motxilla i NO bossa d’esports, per una millor autonomia i comoditat dels nens i nenes.


 • SORTIDES

Durant el curs farem sortides, excursions... amb uns objectius comuns:

-         Conviure tots els infants junts fora de l’entorn escolar.

-         Esforçar-se en organitzar les pròpies coses: esmorzar, dinar...

-         Passar un dia a l’aire lliure respectant l’entorn.

-         Constatar “in situ” els aprenentatges que es van adquirint.

 

 • COLÒNIES

Es fan al 3r. Trimestre. Consten de dos dies i una nit.

Els principals objectius són:

-         Conviure tots junts fora de l’àmbit escolar i familiar, tenint en compte les normes de convivència

-         Fomentar l’autonomia personal dels nens i nenes en activitats quotidianes com: rentar-se, vestir-           se, menjar, ordre en les coses personals, etc.

-         Aprofundiment en l’àrea de descoberta de l’entorn.

 

 • MENJADOR

L’escola disposa d’un servei de menjador amb cuina pròpia. Els nens i nenes es poden quedar a dinar a l’escola de manera assídua o esporàdicament. Els/les mestres i les monitores vetllen per uns bons hàbits d’alimentació. Després de dinar els nens i nenes poden optar pel descans o pel joc.

Durant el curs oferim dos menús segons la temporada: de tardor-hivern i de primavera-estiu, molt variats i adaptats als productes de cada estació. Els menús són rotatius cada 4 setmanes, i dissenyats per una dietista.

HORARI DE MENJADOR:        de 13.00h a 14.00h  dinar

                                                      de 14.00h a 15.00h  descans o joc

 

 • EXTRAESCOLARS

L’AMPA de l’escola a principis de curs, presenta l’oferta d’activitats extraescolars on hi poden participar els alumnes.

Una d’aquestes activitats és la Guarderia, un servei que s’ofereix als nens i nenes que per diferents raons han de plegar més tard. La mainada juga o realitza algun entreteniment per passar l’estona millor. Tots els que utilitzen aquest servei, poden portar berenar.

 

 • ESCOLA D’ESTIU

Quan s’acaba el curs s’organitza l’escola d’estiu per tots els nens i nenes des de P3 fins a 2n de Primària (juny i juliol).

Així com pel setembre els dies abans de començar el curs.           

Guia de l'alumne infantil

NORMATIVA INFANTIL

 • Cada dia a l’escola aprenc moltes coses tant amb els/les mestres com amb els/les companys, per això, no he de faltar-hi ni arribar amb RETARD. Si algun dia no puc arribar a l’hora ho hem d’escriure a l’agenda.
 • Si estic MALALT O MALALTA, he de quedar-me a casa fins que em trobi bé.
 • Si haig de prendre alguna MEDICACIÓ en hores lectives, cal presentar la còpia de la recepta mèdica i omplir la butlleta d’autorització de medicaments que hi ha en aquesta agenda. També va molt bé que a la capsa del medicament hi hagi escrits el meu nom, la dosi i l’hora.
 • L’escola queda totalment exclosa de responsabilitats pels efectes que els medicaments puguin ocasionar.
 • Marqueu la meva roba amb el NOM I COGNOMS, així si perdo alguna cosa serà més fàcil trobar-la.
 • Els nens i nenes de P3, P4 i P5 portem la BATA neta el dilluns i ens l’emportem el dimecres, i el dijous portem l’altra bata neta fins el divendres.
 • Totes les bates, així com les altres peces d’abrigar, han de tenir una VETA per poder-les penjar. Pares i mares, us recordem que les bates serveixen per no embrutar-nos la roba de sota, per tant, si s’embruten, no us amoïneu.
 • També hem de portar una bata vella, amb veta marcada amb el nom, per fer les activitats  amb pintura.
 • Ja que el matí és una mica llarg, poseu-nos ESMORZAR. El millor són entrepans petits i variats. No podem portar ni bolleria industrial  ni llaminadures que no són gaire saludables; tampoc làctics beguts ni que s’hagin de menjar amb cullera perquè no són pràctics. Per ajudar a preservar el Medi Ambient eliminant l’ús de paper d’alumini i altres embolcalls difícils d’eliminar, us demanem que ens poseu l’esmorzar en una carmanyola.
 • Hem de portar un GOT de plàstic sense nansa i marcat amb el nom. No podem portar begudes, ja que si tenim set, podem beure aigua de l’escola.
 • No hem de portar JOGUINES o d’altres objectes innecessaris si no és que la mestra ens ho demana.
 • El MATERIAL ESCOLAR (llapis, papers, colors...) ja ens el donaran a l’escola i el tindrem al racó de material de la classe per a tots/es i per a tot el curs.
 • Us demanem que per ajudar-nos a aprendre els hàbits: rentar mans, pujar i baixar calcetes, calçotets  i pantalons, no mullar-nos amb el pipí ni amb l’aigua quan ens rentem... ens vestiu amb ROBA CÒMODA i no ens ho dificulteu posant-nos tirants, petos, monos i cinturons. Com més fàcil ens poseu les coses més autònoms serem i més ràpid ho aprendrem.
 • A la classe de PSICOMOTRICITAT cal que porti roba còmoda i calçat esportiu. Els nens i nenes de P4 i P5 han de portar mitjons amb sola de goma per no relliscar, marcats amb el nom.
 • És norma de l’escola NO PORTAR INVITACIONS D’ANIVERSARI NI LLAMINADURES, amb motiu dels nostres sants, aniversaris o altres celebracions. No podem portar pastissos, llaminadures, begudes, ni regals... De tota manera, ho celebrem tots plegats a la classe.

Horari primària

HORES

ACTIVITATS

De 8h a 9h

Acollida matinal

De 9h a 11h

Classes

D’11h a 11.30h

Pati

D’11.30h a 13h

Classes

De 13h a 15h

Menjador i pati

De 15h a 17h

Classes

De 17h a 18.30h

Activitats Extraescolars

 

Guia de l'alumne primària

NORMATIVA

1.     Puntualitat i assistència

 • L’assistència i la puntualitat a classe és obligatòria.
 • Si un alumne no pot venir a l’escola, cal justificar-ho a l’agenda (si es preveu amb temps) o bé avisant telefònicament.
 • En cas d’haver de sortir de l’escola abans d’hora, cal portar un avís escrit a l'agenda i esperar-se a la secretaria de l’escola fins que vinguin els pares.
 • És obligatòria l’assistència dels alumnes inscrita al menjador; en cas contrari, cal justificar-ne l’absència.

2.     Aules, patis i altres dependències

 • Cal abstenir-se de portar a l’escola i a les activitats escolars (sortides, visites, camps aprenentatge...) llaminadures. Això inclou també aniversaris i festes.
 • A l’escola no es poden dur invitacions ni felicitacions.
 • Tampoc es poden dur joguines, objectes de valor ni diners; es podrien perdre i són innecessaris.
 • Cal fer un bon ús del material i mobiliari escolar, mantenir-lo net i endreçat.
 • En sortir de les aules cal deixar l’entorn ordenat, sense llibres, carpetes, ni altres estris a terra i col·locar les cadires enlaire.
 • Cal tenir cura de la neteja del pati, les entrades, les escales i la porteria utilitzant les papereres adequades.
 • Queden expressament prohibits: els aparells de reproducció i/o gravació audiovisuals (Mp3, Mp4, càmeres fotogràfiques) a l’escola i en excursions.
 • No s’admet el mòbil a l’escola ni a les sortides.
 • Quan un alumne trobi algun objecte perdut l’haurà de fer arribar al tutor o a secretaria.
 • Si s’ha de prendre alguna medicació, és indispensable que la família ho notifiqui a l’agenda,  adjuntant la corresponent recepta mèdica.
 • En els desplaçaments per fer canvis d'aula cal anar en ordre i en silenci acompanyats del mestre.
 • Els alumnes de primària han d’evitar anar al lavabo en hores de classe, poden aprofitar les hores d’esbarjo.
 • Mai es pot utilitzar l’espai dels lavabos per jugar i córrer.
 • Durant les hores d’esbarjo no es pot anar als lavabos del passadís, cal utilitzar els del porxo.

 

3.     Respecte entre persones

 • El vocabulari, la indumentària i els comportaments a l’aula o al pati han de ser adequats.
 • Cal venir a l’escola net i polit, per respecte a un mateix i als altres
 • La bata és obligatòria des de P3 fins a quart de primària.
 • Cal portar roba esportiva per realitzar les classes d’Educació Física i esport.
 • Qualsevol comportament o acció que vulneri el respecte als companys/es, al seu ritme de treball i aprenentatge, als professor/es o al caràcter propi del centre, pot ser considerat com a falta, amb les conseqüències pertinents segons la seva gravetat.

Pla d'educació en valors socials

Aquest pla per a l’educació en valors socials pretén formar els alumnes en el valors de la justícia i la solidaritat de manera que aquestes es vagin manifestant com un estil de vida habitual. També és una eina en la línia de l’acció transformadora de persones que creixen i ajuden a créixer en consciència, convençuts que aquesta no es transforma amb cursos i discursos, sinó per l’exemple i l’acció de les persones sobre el món.     

L’educació en valors socials la programem com un eix de treball transversal i vertical a l’hora. Transversal perquè el treballem de forma interdisciplinària des de diferents matèries i de forma coordinada amb el departament de pastoral i el SAPP. I vertical perquè els continguts de les activitats estan dissenyats de forma gradual, equilibrada i integral al llarg dels cursos curriculars.

                 

Els continguts generals d’aquest pla són quatre:

  • La dignitat humana: Cada PERSONA és fonamental per a construir la justícia i la solidaritat: Entesa com la referenciació del valor inherent a l’ésser humà, sense importar els condicionants (materials, socials, espirituals...), que ens permet millorar i créixer com a persones mitjançant la presa de decisions i l’exercici de la llibertat.
  • La convivència: Una SOCIETAT justa i solidaria en un MÓN just i solidari i relacions justes i solidàries amb els que conviuen amb nosaltres

Entesa com la cura i millora de la vida en comú que duen a terme els membres de la comunitat educativa per tal que fructifiqui un ambient idoni per al creixement personal i les propostes educatives i pastorals. 

  • L’esperit crític: Compartim la NATURA i la SOCIETAT  de forma justa i solidaria amb les generacions futures.

Entès com a capacitat interior, intel·lectual i racional, de naturalesa metafísica i reflexiva, que ens fa qüestionar i demanar explicacions sobre les causes i les conseqüències del sistema social i els seus valors. 

  • El compromís social: Entès com una actitud de coherència i responsabilitat davant els reptes socials i que es tradueix i concreta en accions, hàbits i opcions. Totes aquelles intervencions educatives que tinguin com a punt final la transformació del món a partir del compromís per part del mateix alumne entrarien en aquest tipus de contingut.

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA:

- Tenir interès per les pròpies capacitats i aptituds, i valorar-les com una aportació positiva que pot rebre el grup: Fonamentar el respecte a la dignitat humana.

- Sentir-se protagonista de la vida de la pròpia comunitat, i desaprovar les injustícies i marginacions que s'hi puguin produir: Practicar la convivència amb els qui ens envolten.

- Respectar la diversitat de pobles i cultures en contacte amb la nostra, interessar-se per les seves riqueses culturals i desitjar el seu be: Desvetllar la consciència crítica davant les desigualtats i injustícies.

- Valorar la riquesa natural i interessar-se per preservar-la dels perills que l'afecten.

- Proposar accions, hàbits i/o opcions coherents amb la justícia i la solidaritat.

PROPERS ESDEVENIMENTS

Fotos

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK

SEGUEIX-NOS A TWITTER

Correu de contacte

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

esemtiabanner