• primaria
  • primaria2

Primària

L’etapa d’Educació Primària consta de 6 cursos acadèmics, des dels 6 anys fins als 12. Al llarg de tot aquest cicle treballem per aconseguir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats, pel que fa a valors, habilitats i coneixements i, el treball en equip des d’una perspectiva oberta i flexible:

    • Proporcionem  a l’alumnat el marc d’aprenentatge i els instruments necessaris que li permetin desenvolupar les competències bàsiques: assegurem el seu desenvolupament i posem les bases per una formació en autonomia personal, en responsabilitat, en solidaritat, en llibertat, en participació i en compromís individual i col·lectiu
    • Vetllem pel progrés individual de cada alumne, fomentant la seva intervenció en el grup i facilitant el seus coneixements, individualment i com a grup, tot plegat amb la implicació de les famílies: intercanviant informació i afavorint la participació i recolzament en la tasca educativa.
    • Formem de manera integral a l’alumne: el nostre objectiu és introduir-los en diferents àmbits com la natura, l’art, la música... elements tots que formen part de la formació global dels nens i que contribueixen en l’educació intel·lectual, corporal i emocional.
    • Desenvolupem les habilitats socials, és a dir, les activitats destinades a fomentar la seva capacitat de relacionar-se amb el món, amb un pensament conseqüencial i lògic, que els permeti l’auto coneixement, controlar la impulsivitat i ser persones conseqüents, generoses, capaces d’assolir les fites que es proposin.

 

Com a Escola Concertada duem a terme les ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, que  al llarg de tota l’escolarització de  P3 a 6è d’un infant,  equivalen a més d’un curs acadèmic. Actualment són les següents:

ORGANITZACIÓ: El tutor/a dedica més específicament al seu grup a ajudar-lo a aprendre a organitzar-se, a repartir responsabilitats, a parlar dels propis problemes, a preparar les activitats i a revisar-les...

També dedica un temps al programa de competència social i el de l’Aventura de la vida. Es fan dinàmiques de grup per tal d’afavorir les relacions.

ANIMACIÓ LECTORA: Intentem potenciar el gust per la lectura a partir de la lectura dels llibres que hi ha a la biblioteca escolar, a la biblioteca d’aula  i adquirir criteris de valoració d’un llibre

ENGLISH WORLD: Perdre la por a parlar una nova llengua,  potenciant l’ús de l’anglès com a mitjà de comunicació, aprenent  nou vocabulari , ampliant i reforçant els  continguts de l’àrea d’anglès. Treballar l’anglès amb els mitjans telemàtics, per mitjà d’un blog de la mateixa àrea.

INFORMÀTICA: Familiaritzar els alumnes en l’ús de l’ordinador, adquirir les tècniques bàsiques, tenir una atenció curricular  personalitzada a través de la xarxa i crear un entorn virtual d’aprenentatge.

TALLERS D’EXPERIMENTACIÓ I MATEMÀTICS: Potenciem activitats de manipulació, experimentació,  creativitat i enginy. Complementen les àrees de matemàtica, de naturals... a través d’experiències pràctiques i petits experiments.

 

 

DSCF5048.JPGweb-106.jpgweb-109.jpg

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT