• infantil2
  • infantil3
  • infantil1

Infantil

L’escola inicia el procés educatiu de l’infant amb l’etapa d’Educació Infantil, que comprèn entre els 3 i 6 anys.

En aquests primers anys els nens són petits exploradors que volen viure noves experiències. La idea és que a través del joc i l’experimentació puguin descobrir-se a si mateixos, als altres i a l’entorn, així com desenvolupar les habilitats de comunicació i llenguatge.

Tenim com a finalitat afavorir el creixement i maduració de l’alumne/a en totes les seves dimensions. Pretenem ajudar als nens i nenes a descobrir i potenciar les seves possibilitats corporals, intel·lectuals, afectives, sensorials, socioculturals i lúdiques.

Aquesta acció educadora ens implica juntament amb els alumnes i pares, a participar en l’itinerari comú de contínua formació integral, en un marc de confiança i llibertat, procurant que l’escola sigui una llar oberta i acollidora, on els/les alumnes hi vinguin contents/es i tinguin un ambient serè, tranquil i relaxat.

És inherent al Projecte de l’Escola, la coeducació, l’educació en valors i la participació dels nens i nenes en les manifestacions culturals del poble, de la comarca i del país.

Com a Escola Concertada duem a terme les ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, que  al llarg de tota l’escolarització de  P3 a 6è d’un infant,  equivalen a més d’un curs acadèmic. Actualment són les següents:

HORA DEL CONTE: Els alumnes aprenen a escoltar, a preguntar, a interpretar i a gaudir de la narrativa de contes escrits i il·lustrats en llibres que hi ha al seu abast. Iniciació a la representació, escenificació.

PSICOMOTRICITAT: Per mitjà de les sensacions i la motricitat, procurem ajudar a l’infant a créixer en la seva vessant psicoafectiva i en les relacions amb els altres.

INFORMÀTICA: Familiaritzar els alumnes en l’ús de l’ordinador, adquirir les tècniques bàsiques, tenir una atenció curricular  personalitzada a través de la xarxa i crear un entorn virtual d’aprenentatge.

PETITS CIENTÍFICS: A través de petits experiments introduïm als nens i nenes a en el món de la física, de la biologia, etc. tot jugant. Ens preguntem, plantegem hipòtesis, experimentem o observem i finalment en traiem conclusions.

ANGLÈS: Es tracta de fer una introducció a la llengua anglesa, bàsicament de forma oral i amb un caire lúdic.

Blog

 

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT